Με τις επιρροές και τις κατευθύνσεις του επιχειρηματία, την βαθειά του γνώση και αγάπη για το αντικείμενό του
μας έδωσε εύκολα βήματα και κατανοητές κατευθύνσεις.

Εφαρμόσαμε δομή bootstrap για το design και σειρά απο landing pages (σελίδες επικοινωνίας) σε κοινό ύφος
για να τις ανάγκες Branding της Εταιρίας  TzambaSpiti.gr .

Σε πλατφόρμα Magento με βέλτιστο setup απο την GiM.
Υλοποιήση με HTML, CSS και βασικές αρχές SEO δομής.
Λήψη Φωτογραφιών και Επεξεργασία

Leave a Reply